Povodňový plán městyse Nová ŘíšePOVODŇOVÝ PLÁN městyse Nová Říše

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-15221/2023/5419/ju; ze dne 14. 04. 2023
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR952/031433/2023; ze dne 01. 03. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
Č. j.: 4041/2023 OŽP; ze dne 12. 05. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 05. 2023
offline verze 16. 05. 2023
digitalizovaná verze 16. 05. 2023
databáze POVIS 16. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i