Povodňový plán městyse Nová ŘíšeSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Nová Říše a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Dačice, Antonínská 16, 380 01 Dačice
Vedoucí provozu: Ing. Vladimír Drexler
Tel.: 384 420 204
E-mail: provozdacice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Nová Říše, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vápovka 10100184 4-14-01-0290-0-00
Řečice (Olšanský potok) 10100543 4-14-01-0300-1-00, 4-14-01-0300-2-00
bezejmenný tok 10207049 4-14-01-0290-0-00
bezejmenný tok 10189049 4-14-01-0290-0-00
bezejmenný tok 10190652 4-14-01-0290-0-00
bezejmenný tok 10198825 4-14-01-0290-0-00
bezejmenný tok 10189300 4-14-01-0290-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST - Oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměš't nad Oslavou
Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 724 523 973, 956 952 111
E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Příslušný správce VT (rajon 202) na území městyse Nová Říše:
Zbyněk Oliva
Tel.: 724 623 902, 956 943 360
E-mail: zbynek.oliva@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky na území městyse Nová Říše, které jsou ve správě Lesů České republiky, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
levostranný přítok Řečice v km 5,2 10207554 4-14-01-0300-1-00
bezejmenný tok 10196811 4-14-01-0290-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsán pouze jeden vodní tok delší než 0,5 km.

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10190818 4-14-01-0290-0-00