Povodňový plán městyse Nová ŘíšeOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Telč.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise městyse Nová Říše.

Osoby na území městyse Nová Říše budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření silnice II/407 východně od rybníka Bašta na ulici Na Bouralce. Následující objízdná trasa povede dále směrem na jihovýchod po ulici U Pelejových. 
K dalšímu zaplavení silniční komunikace může dojít u Kulturního domu na ulici Staroříšská. Objízdná trasa povede jižním směrem po hlavní silnici II/407 ulice Staroříšská. 
Dopravní omezení na území městyse Nová Říše
Objízdné trasy na území městyse Nová Říše

Dopravní omezení objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.