Povodňový plán městyse Nová ŘíšePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí 40, 588 65 Nová Říše
Tel.: 567 318 128
E-mail: obecniurad@novarise.cz
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel.: 567 112 411
E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Odbor životního prostředí
Na Sádkách 453, 588 56 Telč
Vedoucí odboru - Ing. Vlastislav Soukup
Tel.: 567 112 491
E-mail: vlastislav.soukup@telc.eu
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Seifertova 1876/24, 587 33 Jihlava
Vedoucí odboru - Ing. Eva Horná
Tel.: 564 602 512, 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz


Oddělení vodního hospodářství
Žižkova 1882/ 57, 587 33 Jihlava
Vedoucí oddělení - Mgr. Jaroslav Mikyna
Tel.: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz