Povodňový plán městyse Nová ŘíšePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Náměstí 40, 588 65 Nová Říše
Tel.: 567 318 128
E-mail: obecniurad@novarise.cz
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel.: 567 112 411
E-mail: meutelc@telc.eu
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.