Povodňový plán obce NivaPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Niva 61, 798 61 Drahany
Tel.: 582 395 132
E-mail: obecniva@seznam.cz
nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 329 111
E-mail: posta@prostejov.eu

Odbor životního prostředí
Školní 3643/4, 796 01 Prostějov
Vedoucí odboru - Ing. Martina Cetkovská
Tel.: 582 329 400, 724 185 026
E-mail: martina.cetkovska@prostejov.eu


Oddělení ochrany životního prostředí
Vedoucí oddělení - Ing. Hana Holinková
Tel.: 582 329 493
E-mail: hana.holinkova@prostejov.eu

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru - Mgr. Ing. Jitka Hejlová
Tel.: 585 508 402
E-mail: j.hejlova@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Mgr. Lucie Michalová
Tel.: 585 508 395
E-mail: l.michalova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra