Povodňový plán obce NivaHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Niva

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Niva a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Niva je Bílá voda. Číslo hydrologického pořadí je 4-15-02-0810-0-00. Bílá voda pramení v lesích v katastru městyse Protivanov v nadmořské výšce asi 640 m. Na území obce Niva přitéká ze severu a protéká přímo středem obce a zároveň třemi místními rybníky. Dále pokračuje střídavě polní a lesní krajinou až do obce Holštejn, kde se vnořuje pod zem a zleva ústí do vodního toku Punkva. Celková délka toku činí 20,92 km.

Podélný profil vodního toku Bílá voda

Problematický z hlediska povodňového ohrožení je i odpad (IDVT: 10188000) od bezpečnostního přelivu z Horního rybníku ústící do Bílé vody. 

Na území obce Niva se nachází ještě další vodní toky, žádný z nich ovšem není z hlediska povodňové aktivity tak rizikový. V případě přívalových srážek mohou být zdrojem ohrožení dva bezejmenné levostranné přítoky Bílé vody, které mohou přinášet bahno z ukloněných svahů.

 

Vodní toky na území obce Niva


Základní údaje o vodních dílech na území obce Niva

Přehled vodních děl na území obce Niva naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Niva se nachází 3 vodní nádrže, které mohou významnou měrou ovlivnit průběh povodně. Jedná se o tři rybníky ležící přímo v obci na vodním toku Bílá voda - bezejmenný a Horní rybník v severní části obce patří do soukromého vlastnictví, Dolní rybník v jižní části obce spadá pod správu Lesy ČR, s.p.