Povodňový plán obce NivaSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Niva a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Blansko, 
Poříčí 7, 678 01 Blansko

Vedoucí provozu: Petr Havlík, DiS.
Tel.: 516 414 961
E-mail: provozblansko@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky na území obce Niva spadající pod správu Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10186778 4-15-02-0810-0-00
bezejmenný tok 10203796 4-15-02-0810-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Rajon - příslušný správce VT na území obce Niva:
Rajon 213 - Ing. Jindřich Doležel
Tel.: 956 942 361, 607 847 172
E-mail: jindrich.dolezel@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Niva, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bílá voda 10219544 4-15-02-0810-0-00
Bělička 10205877 4-15-02-0860-0-00
Molenburský p. 10194953 4-15-02-0840-0-00
LP Punkvy v km 23,4 10204690 4-15-02-0760-0-00
bezejmenný tok 10193900 4-15-02-0810-0-00
LP Běličky 10207933 4-15-02-0860-0-00
bezejmenný tok 10187911 4-15-02-0840-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10188181 4-15-02-0810-0-00
bezejmenný tok 15000758 4-15-02-0840-0-00
bezejmenný tok 10188000 4-15-02-0810-0-00
bezejmenný tok 15000765 4-15-02-0810-0-00