Povodňový plán obce NivaDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Richard Ambrož 732 490 863
Jaroslav Soldán 736 210 176

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Richard Ambrož 732 490 863
Jaroslav Soldán 736 210 176

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
stavební a palivové dřevo Pila Minx, s. r. o. Ing. Alois Minx

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Niva

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita
Kulturní dům místo ubytování Niva 178, 798 61 Drahany Miroslav Sedlák 335

MŠ Niva,

příspěvková organizace

místo ubytování Niva 119, 798 61 Drahany Radoslava Bednaříková --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
COOP - Jednota SD Boskovice Niva 73, 798 61 Drahany 728 253 840

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Prostějov, a. s. Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov Ing. Pavel Řepka 582 301 011