Povodňový plán obce NivaSrážkoměry - Niva

Otinoves - Rozstání

Srážkoměrná stanice se nachází severně od obce, poblíž Horního Otinoveského rybníka, v blízkosti objektu č. p. 216. Provozovatelem srážkoměru je obec Otinoves.

Protivanov

Automatická srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě za objektem č. p. 254 v nadmořské výšce 675 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.