Povodňový plán obce LukavicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Lukavice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR953/003418/2014; ze dne 02. 07. 2015
Povodí Labe státní podnik
Č. j.: VHD/15/18233; ze dne 14. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou - Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: OVŽP-20802/15-3856/2015-Kř; ze dne 28. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 01. 2023
offline verze 13. 01. 2023
digitalizovaná verze 13. 01. 2023
databáze POVIS 13. 01. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i