Povodňový plán obce LukaviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Eva Martinů starostka 494 542 137,
724 734 940
 
Ing. František Hlaváček místostarosta 494 542 137

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Mobil (neveřejný)
Vladimír Paleček člen ZO, JSDH
Vladislav Hlavsa člen ZO, JSDH

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Mobil (neveřejný)
JCB, Bobcat, nákladní auto T148 Petr Pacula Lukavice 100
Bobcat Michal Grasev Lukavice 247
Traktor Karel Kunc Lukavice 80
Nákladní auto Avia Jiří Finger Lukavice 236
Nákladní auto Avia, JCB Vlastimil Herman Lukavice 252
Plošina Jiří Antušek Lukavice 107 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lukavice

Místo Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ a MŠ Lukavice 43 Mgr. Alena Kroužková 100 100
Kulturní dům Lukavice 163 Eva Martinů 150  
Pohostinství Lukavice 172 Lucie Němečková 50 200

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Cuong Vu Hung Lukavice 39, 516 03 Lukavice p. Hung 776 006 657

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Aqua servis a.s. Rychnov nad Kněžnou Štemberkova 1094, 516 01, Rychnov nad Kněžnou p. Krčmářová 601 371 434