Povodňový plán obce LukaviceHydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lukavice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní toky na území obce Lukavice

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce Lukavice je řeka Kněžná a Lukavický potok. Řeka Kněžná pramení v Orlických horách v nadmořské výšce cca 829 m na úbočí vrchu Pláň. Kněžná je levostranný přítok řeky Bělé. Celková délka toku činí 24,9 km. Lukavický potok pramení cca 600 m nad obcí. Vlévá se do něj mnoho menších potoků. Lukavický potok ústí do Kněžné v jižní části obce.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Kněžná

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Rychnov nad Kněžnou, Kněžná 8,2 0,903 9,2 23,8 32,2 56,8 69,8

 Základní údaje o vodních dílech na území obce Lukavice

Přehled vodních děl na území obce Lukavice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
V okolí vodních toků procházející obcí Lukavice se nachází mnoho menších vodních děl.