Povodňový plán obce LukaviceHladinoměry - Lukavice

Lukavice (Kněžná)

Hladinoměrná stanice Lukavice_2 se nachází vodním toku Kněžná za soutokem s vodním tokem Lukavice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Rychnov nad Kněžnou, které se nachází na toku Kněžná pod obcí a ORP Rychnov nad Kněžnou.

Lukavice (Lukavický potok)

Hladinoměrná stanice Lukavice_1 se nachází vodním toku Lukavický potok. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Rychnov nad Kněžnou, které se nachází na toku Kněžná pod obcí a ORP Rychnov nad Kněžnou.

Rychnov nad Kněžnou (Kněžná)

 

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu, cca 80 m pod silničním a železničním mostem v blízkosti hřbitova a je ve správě ČHMÚ.