Povodňový plán obce LukavicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Lukavice 190, 516 03 Lukavice
Tel.: 494 542 137
E-mail: obec.lukavice@tiscali.cz
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 532 890
E-mail: gabriela.markova@rychnov-city.cz

Prvotní hlášení o povodňovém nebezpečí dostává Hasičský záchranný sbor RK
Tel. 950 520 600, 950 520 620
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111

E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.