Povodňový plán obce LukavicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Lukavice 190, 516 03 Lukavice
Tel.: 494 542 137
E-mail:
obec.lukavice@tiscali.cz

 Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 509 111
E-mail: podatelna@rychnov-city.cz

Odbor výstavby a životního prostředí
Vedoucí odboru - Bc. Petr Dušek
Tel.: 494 509 550
E-mail: petr.dusek@rychnov-city.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení - Ing. Gabriela Marková 

Tel.: 494 509 354
E-mail: gabriela.markova@rychnov-city.cz

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.:
495 817 194
E-mail:
zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Miloš Čejka
Tel.: 736 521 877
E-mail: mcejka@kr-kralovehradecky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Zdeněk Štorek
Tel.: 736 521 880
E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz