Povodňový plán obce LukaviceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lukavice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09  Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
Vedoucí provozního střediska - Jiří Jindra
Tel.: 465 612 014
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kněžná  10100429 1-02-01-0710-0-00, 1-02-01-0690-0-00
Lukavický potok  10103651 1-02-01-0700-0-00
Bezejmenný tok  10170000 1-02-01-0700-0-00
Bezejmenný tok 10169994 1-02-01-0700-0-00
Bezejmenný tok 14000732 1-02-01-0710-0-00
Bezejmenný tok 10170004 1-02-01-0700-0-00
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
OŘ - východní Čechy, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Správce VT na území obce Jiří Marek 
Tel.: 725 257 513
E-mail: jiri.marek@lesycr.cz
 Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10169997 1-02-01-0700-0-00
Bezejmenný tok 10170001 1-02-01-0700-0-00
Bezejmenný tok 10169999 1-02-01-0700-0-00
Bezejmenný tok 10169995 1-02-01-0700-0-00
Bezejmenný tok 1016993 1-02-01-0690-0-00
  • Vodní toky bez určení správce
Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10170003 10170003 1-02-01-0700-0-00
Bezejmenný tok 10169992 1-02-01-0690-0-00