Povodňový plán obce LubnáSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lubná a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: 956 953 111
E-mail: st953@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 201, mob.: 602 773 445
E-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz

Rajon 308 - příslušný správce VT na území obce:
Libor Hromádka
Mob.: 724 523 998
E-mail: libor.hromadka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Lubná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Desná 10100200 1-03-02-0220-0-00
Lubenský potok 10185434 1-03-02-0230-0-00
Oborský potok 10172421 1-03-02-0220-0-00
LP Lubenského potoka č. 5 10172438 1-03-02-0230-0-00