Povodňový plán obce LubnáPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Lubná 327, 569 63 Lubná
Tel.: 461 745 215
E-mail: starosta@lubna.cz
Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
Tel.: 461 653 333
E-mail: podatelna@litomysl.cz

Odbor životního prostředí
J. E. Purkyně 918, 570 01 Litomyšl
Vedoucí odboru - Ing. Olga Paclíková
Tel.: 461 653 420
Mob.: 702 239 493
E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

Vodoprávní úřad
Referent - Ing. Bohuslav Říha
Tel.: 461 653 421
E-mail: bohuslav.riha@litomysl.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Blanka Škařupová
Tel.: 466 026 425
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra