Plán spojení obce Lubná


Zobrazit:

ČHMÚ Hradec Králové - Oddělení meteorologie a klimatologie

Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové
telefon: 495705020
e-mail: stanislava.kliegrova@chmi.cz
www: https://www.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-hradec-kralove/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace https://www.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-hradec-kralove/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KLIEGROVÁ Stanislava Mgr., Ph.D. ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Ved. odd. meteorologie a klimatologie 495 705 020 stanislava.kliegrova@chmi.cz

ČHMÚ Hradec Králové - Regionální předpovědní pracoviště

Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové
telefon: 495705050
e-mail: popelka@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-hradec-kralove/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-hradec-kralove/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POPELKA Tomáš Ing. ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Pracovník ČHMÚ RPP Hradec Králové 495 705 050 tomas.popelka@chmi.cz

ČHMÚ Hradec Králové - Oddělení hydrologie

Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové
telefon: 495705030
e-mail: hana.machackova@chmi.cz
www: https://www.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-hradec-kralove/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace https://www.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-hradec-kralove/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MACHÁČKOVÁ Hana Ing. ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory vedoucí oddělení hydrologie 495 705 030 hana.machackova@chmi.cz

HZS - územní odbor Svitavy

Olbrachtova 37, 56802 Svitavy
telefon: 950575197
e-mail: oldrich.jedlicka@pak.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-svitavy.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/uo-svitavy.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JEDLIČKA Oldřich plk. Ing. HZS - územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy ředitel odboru 725 095 200 950 575 020 oldrich.jedlicka@pak.izscr.cz

HZS - územní odbor Svitavy

Olbrachtova 1802/37, 56802 Svitavy
telefon: 950575197
e-mail: milan.radimersky@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-svitavy.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/uo-svitavy.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RADIMĚŘSKÝ Milan mjr. Ing. HZS - centrální stanice Svitavy, lbrachtova 37, 568 02 Svitavy velitel stanice 950 575 197 milan.radimersky@pak.izscr.cz

HZS Pardubického kraje

Teplého 1526, 530 02 Pardubice
telefon: 950570011
fax: 950570002
e-mail: PAK@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontaky-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/kontaky-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNOHORSKÝ Aleš plk. Mgr. HZS KŘ Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice Ředitel HZS Pardubického kraje 950 570 020 ales.cernohorsky@hzscr.cz
SVOBODOVÁ Dana plk. Ing., MBA ved. odd. ochrany obyv. a kriz. řízení 950 570 157 dana.svobodova@hzscr.cz
JELÍNEK Josef plk. Ing. Teplého 1526, 530 02 Pardubice náměstek kraj. ředitele 950 570 050 josef.jelinek@hzscr.cz

Policie ČR, Územní odbor Svitavy

Purkyňova 1907/2, 56814 Svitavy
telefon: 974578231
fax: 974578900
e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-svitavy.aspx https://www.policie.cz/clanek/kontakty-svitavy.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BAUER Libor plk. Mgr. PČR územní odbor Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy vedoucí odboru 974 578 231 epodatelna.policie@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
telefon: 974566111
fax: 974562008
e-mail: krpe.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-760997.aspx https://www.policie.cz/clanek/kontakty-760997.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PTÁČEK Jan plk. Mgr., MBA Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice ředitel Kr. ředitelství policie - Pard. kraje 974 561 229 krpe.podatelna@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Polička

Čsl. armády 620, 57201 Polička
telefon: 974578731
e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-uo-svitavy-oop-policka-obvodni-oddeleni-policka.aspx https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-uo-svitavy-oop-policka-obvodni-oddeleni-policka.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DVOŘÁK Petr Ing., npor. Čsl. armády 620, 572 01 Polička vedoucí OO Policie ČR 601 313 973 974 578 730 petr.dvorak1@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Litomyšl

Vodní valy 1142, 57001 Litomyšl
telefon: 974578711
fax: 974578718
e-mail: sy.oop.litomysl@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-na-obvodni-oddeleni-litomysl.aspx https://www.policie.cz/clanek/kontakty-na-obvodni-oddeleni-litomysl.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FLÍDR Josef Ing. Vodní valy 1142. 570 01 Litomyšl vedoucí obvodního oddělení 974 578 711 josef.flidr@pcr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Labe - rajon 308 (Libor Hromádka)

Přemyslova 1106/19, 500 08 Náměšť nad Oslavou
telefon: 724523998
e-mail: libor.hromadka@lesycr.cz
www: https://stlabe.lesycr.cz/ https://stlabe.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HROMÁDKA Libor Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové příslušný správce VT 724 523 998 libor.hromadka@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Labe

Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
telefon: 956953111
e-mail: st953@lesycr.cz
www: https://stlabe.lesycr.cz/ https://stlabe.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MORKUS Zbyněk Ing. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové Vedoucí ST 602 773 445 956 953 201 zbynek.morkus@lesycr.cz

Český rybářský svaz, z.s. MO Litomyšl

Zahájská 353, 570 01 Litomyšl
telefon: 603251814
www: https://crsmo-litomysl.wbs.cz/ https://crsmo-litomysl.wbs.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LAŠTOVICA Zdeněk Zahájská 353, 570 01 Litomyšl vedoucí HO - hospodář 725 129 425
BRYŠKA Jaroslav Zahájská 353, 570 01 Litomyšl předseda, čistota vod 602 434 024
ROZSYPAL Petr Zahájská 353, 570 01 Litomyšl jednatel společnosti 603 251 814

Svitavská Nemocnice, a. s.

Kollárova 7, 56825 Svitavy
telefon: 461569111
fax: 461569113
e-mail: posta.svitavy@nempk.cz
www: https://svitavy.nempk.cz/ https://svitavy.nempk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GOTTVALD Tomáš MUDr. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice generální ředitel a předseda představenstva 466 011 103

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Litomyšlská nemocnice

J. E. Purkyně 652, 57014 Litomyšl
telefon: 461655111
fax: 461612459
e-mail: posta.litomysl@nempk.cz
www: https://litomysl.nempk.cz/ https://litomysl.nempk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DĚDEK Vratislav MUDr. Oblastní ředitel pro zdravotní služby 465 710 333 461 655 111

ZZS Pardubického kraje

Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
telefon: 466034107
e-mail: zzspak@zzspak.cz
www: https://www.zzspak.cz/kontakty https://www.zzspak.cz/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PAAR Igor MUDr. Průmyslová 450, 530 03 Pardubice Ředitel ZZS Pardubického kraje 466 034 101 paar@zzspak.cz
FILA Markéta Mgr. Průmyslová 450, 530 03 Pardubice pracoviště krizové připravenosti pkp@zzspak.cz
NOVOTNÝ Pavel MUDr. Průmyslová 450, 530 03 Pardubice náměstek léč. prev. péče novotny@zzspak.cz

Oblastní spolek ČČK Svitavy

Nerudova 21/20, 56802 Svitavy
telefon: 461532389
e-mail: svitavy@cervenykriz.eu
www: https://www.cck.svitavy.cz/ https://www.cck.svitavy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BUREŠOVÁ Miloslava Nerudova 21/20, 568 02 Svitavy ředitelka 739 633 694 svitavy@cervenykriz.eu

ČIŽP - oblastní inspektorát Hradec Králové - Oddělení ochrany vod

Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové
telefon: 495773404
e-mail: alena.chvojkova@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-hradec-kralove https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-hradec-kralove

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHVOJKOVÁ Alena Ing. Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové Ved. odd. ochrany vod ČIŽP Hradec Králové 495 773 417 alena.chvojkova@cizp.cz

ČIŽP - oblastní inspektorát Hradec Králové

Resslova 1229/2a, 50002 Hradec Králové
telefon: 495773111
e-mail: hk.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/OI-Hradec-Kralove https://www.cizp.cz/OI-Hradec-Kralove

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠTĚPÁNKOVÁ Jana Ing. Bc. Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové Ředitelka OI Hradec Králové 495 773 315 jana.stepankova@cizp.cz
KLINGR Martin Mgr. Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové odborný rada - právník 495 773 416 martin.klingr@cizp.cz

KHS - Územní pracoviště Svitavy

Milady Horákové 375/12, 56802 Svitavy
telefon: 461535045
fax: 466052347
www: http://www.khspce.cz/kontakty/uzemni-pracoviste-svitavy/ http://www.khspce.cz/kontakty/uzemni-pracoviste-svitavy/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HÉGROVÁ Olga MUDr. Územní pracoviště KHS Svitavy ředitelka odboru protiepidemického oddělení 461 535 067 olga.hegrova@khspce.cz
KUBEŠOVÁ Jitka Ing., DiS, Územní pracoviště KHS Svitavy vedoucí oddělení, pitná voda, projekty staveb 461 550 575 Jitka.Kubesova@khspce.cz

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
telefon: 466052338
fax: 466052347
e-mail: elektronicka.podatelna@khspce.cz
www: https://www.khspce.cz https://www.khspce.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POZDĚNOVÁ Bronislava Ing. Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 466 531 935 bronislava.pozdenova@khspce.cz
KRISTL Lukáš Mgr. KHS Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793 ředitel KHS Pardubického kraje 466 052 337 lukas.kristl@khspce.cz

KVS - Oddělení veterinární hygieny Svitavy

Šmilovského 196, 57001 Litomyšl
telefon: 461615741
e-mail: a.cienciala.kvse@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=E_ODHYG_SY http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=E_ODHYG_SY

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CIENCIALA Adam MVDr. Šmilovského 196, 570 01 Litomyšl vedoucí oddělení veterinární hygieny Svitavy 461 615 741 a.cienciala.kvse@svscr.cz

Krajská veterinární správa SVS pro Pardubický kraj

Husova 1747, 530 03 Pardubice
telefon: 466768670,773851053(krizoválinka)
e-mail: epodatelna@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-pardubicky-kraj/ http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-pardubicky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BOHÁČ Josef MVDr. Husova 1747, 530 03 Pardubice Ředitel sekce KVS SVS pro Pardubický kraj 466 768 672
LAGÍN Rastislav MVDr. Husova 1747, 530 03 Pardubice ředitel odb. vet. hygieny a ochrany veř. zdraví 466 768 676

Obecní úřad Poříčí u Litomyšle

Poříčí u Litomyšle 81, 57001 Poříčí u Litomyšle
telefon: 461638231
e-mail: starosta@obecporici.cz
www: https://www.obecporici.cz/obecni-urad/kontakt/ https://www.obecporici.cz/obecni-urad/kontakt/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BARTOŠ František Obecní úřad Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle, 570 01 starosta 731 183 315 461 638 231 starosta@obecporici.cz
BÁRTA Radim Ing. arch. projektant 608 967 637 radim.barta@seznam.cz

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
telefon: 466026111
e-mail: posta@pardubickykraj.cz
www: http://www.pardubickykraj.cz/krajsky-urad http://www.pardubickykraj.cz/krajsky-urad

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FOLPRECHT Jaroslav Ing. Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice ředitel úřadu 466 026 116 reditel@pardubickykraj.cz
BOŇATOVSKÝ Aleš Ing. Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice vedoucí odboru krizového řízení 466 026 173 ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz

Krajský úřad Pardubického kraje - odbor životního prostředí a zemědělství

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
telefon: 466 026 350
e-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz
www: http://www.pardubickykraj.cz/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi http://www.pardubickykraj.cz/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VLASÁK Martin Ing. Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice vedoucí odboru ŽPZ 604 793 568 466 026 350 martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Krajský úřad Pardubického kraje - oddělení vodního hospodářství

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
telefon: 466026425
e-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz
www: http://www.pardubickykraj.cz/oddeleni-vodniho-hospodarstvi http://www.pardubickykraj.cz/oddeleni-vodniho-hospodarstvi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BRŮNOVÁ Drahomíra Ing. Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice vedoucí oddělení 466 026 476 drahomira.brunova@pardubickykraj.cz

Městský úřad Litomyšl

Bří. Šťastných 1000/1000, 57020 Litomyšl
telefon: 461653333
e-mail: mesto@litomysl.cz
www: https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/kontakty https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BRÝDL Daniel Mgr., LL.M. Bří. Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl starosta 602 202 580 461 653 300 daniel.brydl@litomysl.cz
HUDEČKOVÁ Klára Ing. Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl pověřenec pro ochranu osobních údajů 720 073 518 461 653 309 poverenec@litomysl.cz

Městský úřad Litomyšl - odbor životního prostředí

J. E. Purkyně 918, 57001 Litomyšl
telefon: 461653420
e-mail: olga.paclikova@litomysl.cz
www: https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/odbor/odbor_zivotniho_prostredi https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/odbor/odbor_zivotniho_prostredi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PACLÍKOVÁ Olga Ing. MÚ Litomyšl vodoprávní úřad 702 239 493 461 653 420 olga.paclikova@litomysl.cz

Městský úřad Litomyšl - vodoprávní úřad

J. E. Purkyně 918 918, 570 01 Litomyšl
telefon: 461653421
e-mail: bohuslav.riha@litomysl.cz
www: https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/odbor/odbor_zivotniho_prostredi https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/odbor/odbor_zivotniho_prostredi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŘÍHA Bohuslav Ing. J. E. Purkyně 918, 570 01 Litomyšl Referent vodoprávního úřadu 461 653 421 bohuslav.riha@litomysl.cz

Obecní úřad Horní Újezd

Horní Újezd 1, 57001 Horní Újezd
telefon: 461631166
e-mail: starosta@horniujezd.cz
www: https://www.horniujezd.cz/popis-uradu https://www.horniujezd.cz/popis-uradu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KREJSA František Obecní úřad Horní Újezd, Horní Újezd, č.p.1, 570 01 místostarosta 721 488 007 461 631 166 horni.ujezd@worldonline.cz
HORVÁTHOVÁ JANOUŠKOVÁ Marie Mgr. Horní Újezd 1, 570 01 Litomyšl starostka 602 487 200 starosta@horniujezd.cz

Obecní úřad Desná

Desná 100, 57001 Desná
telefon: 461631262
e-mail: ou@obecdesna.cz
www: https://www.obecdesna.cz/ https://www.obecdesna.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KLADIVO Jaroslav Obecní úřad Desná, Desná, č.p.100, 570 01 starosta 608 043 631 461 631 262 obec.desna@worldonline.cz

Obecní úřad Budislav

Budislav 64, 56965 Budislav
telefon: 461638115
e-mail: info@obecbudislav.cz
www: https://www.obecbudislav.cz/kontakt/ https://www.obecbudislav.cz/kontakt/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠPLÍCHAL Luboš Budislav, 64, 569 65 Budislav starosta 461 638 115 starosta@obecbudislav.cz

ČEZ Distribuce a. s.

Guldenerova 2657/17, 326 00 Plzeň
telefon: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cezdistribuce.cz/ https://www.cezdistribuce.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz
ZÁKAZNICKÁ LINKA ČEZ 800 810 820

E.ON Česká republika, s.r.o. - EG.D Brno

Jakubské náměstí 129, 602 00 Brno
telefon: 800773322
e-mail: info@eon.cz
www: https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA E.ON pracovní dny: 7:00 - 20:00 800 773 322
PORUCHOVÁ LINKA-E.ON, ELEKTŘINA NON-STOP 800 225 577
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

INNOGY, s. r. o. - pobočka Svitavy

náměstí Míru 64/35, 56802 Svitavy
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-centra/?center=185 https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-centra/?center=185

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

VHOS, a.s., Moravská Třebová

Nádražní 1430/6, 57101 Moravská Třebová
telefon: 461357111
fax: 461357190
e-mail: vhos@vhos.cz
www: https://www.vhos.cz https://www.vhos.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠUNKA Zdeněk Ing. VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová předseda představenstva 461 357 104 z.sunka@vhos.cz
KOBELKA Petr Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová technický ředitel sekce voda 602 356 496 p.kobelka@vhos.cz
LINZER Pavel Ing., MBA Orebitská 885, 280 02 Kolín předseda představenstva 321 737 192 pavel.linzer@energieag.cz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 53353 Pardubice
telefon: 466052765
e-mail: podatelna@suspk.cz
www: https://www.suspk.cz/kontakty-reditelstvi https://www.suspk.cz/kontakty-reditelstvi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CVRKAL Marian Ing. Doubravice 98, 533 53 Pardubice Provozní náměstek pro oblast západ 466 052 726 marian.cvrkal@suspk.cz
VAŠÁK Zdeněk Ing. Doubravice 98, Pardubice ředitel organizace SÚS 466 052 710 zdenek.vasak@suspk.cz

SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Litomyšl

T.G.Masaryka 985, 57001 Litomyšl
telefon: 461618607
e-mail: david.jaska@suspk.cz
www: https://www.suspk.cz/litomysl https://www.suspk.cz/litomysl

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JAŠKA David T.G.Masaryka 985, 570 01 Litomyšl 461 618 607 david.jaska@suspk.cz