Povodňový plán obce LubnáHladinoměry - Lubná

Lubná (Lubenský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na propustku pod silničním mostem u Obecního úřadu - č. p. 327. Profil neumožňuje on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Lubná. Vyhlašování SPA: I. SPA - zaplnění propustku do 1/4 kapacitního naplnění, II. SPA - zaplnění propustku do 4/5 kapacitního naplnění, III. SPA - zaplnění propustku, akumulace vody před propustkem.