Povodňový plán obce LubnáDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Josef Chadima 461 745 215 606 725 707

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Josef Chadima 461 745 215 606 725 707
Ing. Petr Jiráň -- 602 294 205
Jiří Vomáčka -- 606 651 379

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná) Telefon
ZOD Lubná traktory, nakladače, valníky aj. 461 745 124
DS Delta Lubná nákladní automobily, nakladače 608 971 605
JSDH Lubná čerpadla, hadice, věcné prostředky požární ochrany 606 651 379

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lubná

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubyt. / strav. kap.
Víceúčelové zařízení Skalka Lubná 346 Josef Chadima

606 725 707, 461 745 215

100 / 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
VHOS Moravská Třebová Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 461 357 111