Povodňový plán obce LibouchecPOVODŇOVÝ PLÁN obce Libouchec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Státní pozemkový úřad
Č. j.: SPU 324874/2020; ze dne 06. 10. 2020
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/41025/2020-2/301100; ze dne 22. 09. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR956/005470/2020; ze dne 18. 12. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí
Č. j.: MMUL/OŽP/VHO/30375/2021/GruM; ze dne 01. 02. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 12. 2023
offline verze 04. 12. 2023
digitalizovaná verze 04. 12. 2023
databáze POVIS 04. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i