Povodňový plán obce LibouchecHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Libouchec

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Libouchec a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Libouchec spadá do působnosti Povodí Ohře, státní podnik.

Na území obce Libouchec se nachází velké množství vodních toků. Jedním z největších je Jílovský potok.

Jílovský potok je levostranným přítokem Labe s délkou 20,25 km a plochou povodí 76,16 km². Pramení v oblasti Nakléřovského průsmyku v nadmořské výšce 711 m. Po celé své délce toku teče převážně východním směrem. Nejdříve protéká hlubším údolím, v němž je vybudován suchý poldr jako ochrana před zvýšenými stavy vody. Pod ním vtéká do obce Libouchec, kde se od něj pomocí umělého rozvodí odděluje Klíšský potok, jenž v Ústí nad Labem ústí do řeky Bíliny. Jílovský potok sám nepředstavuje příliš velké riziko, jeho koryto bylo v 90. letech zregulováno a nyní má lichoběžníkový profil, je kapacitní pro Q100 a je na něm umístěn rozdělovací objekt, který odvádí část vody odlehčovacím náhonem. Kvůli majetkovým poměrům nebylo možné zregulovat pouze horní úsek toku. Největší riziko proto představují hlavně přítoky Jílovského potoka.

Dalším důležitým vodním tokem území je Klíšský potok. Klíšský potok je levostranným přítokem řeky Bíliny. Je dlouhý 13,92 km, plocha jeho povodí měří 40,2 km² a průměrný průtok v ústí je 0,31 m³/s. Klíšský potok pramení v nadmořské výšce 447 m v obci Libouchec, kde se jako mnohem menší větev odděluje od Jílovského potoka pomocí umělého rozvodí, tzv. bifurkace.

Na území obce se nacházejí ještě další toky, z hlediska povodňové situace je však důležitý hlavně tok Tisá (Tiský potok). Jedná se o levostranný přítok Jílovského potoka, který měří 3,8 km a plocha jeho povodí je zhruba 6 km². Pramení v obci Tisá v nadmořské výšce 550 m. Po celé své délce toku teče přibližně jižním až jiho-východním směrem. Po opuštění obce Tisá prudce klesá převážně luční krajinou až k obci Libouchec. Vodní tok Tisá byl na území obce Libouchec zregulován. Proto v současnosti nezpůsobuje problémy, je však potřeba koryto čistit. Je zde riziko, pokud přijde velká voda.

Zajímavostí je vodní tok Čermná (Červený p.), kde se nachází staré protipovodňové opatření z období 1. republiky. Červený potok je dlouhý 5,2 km, plocha povodí činí přibližně 7 km². Pramení SZ od Javorového vrchu v nadmořské výšce přibližně 447 m. Tok se orientuje jihozápadním směrem a postupně se stáčí k západu, k severu (Čermná) až na severovýchod, kde se v obci Modrá vlévá do Jílovského potoka jako pravostranný přítok.

Vodní toky na území obce Libouchec


Základní údaje o vodních dílech na území obce Libouchec

Přehled vodních děl na území obce Libouchec naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Libouchec se nachází šest vodních děl. Jedná se o Rybník u zámku, Malou vodní nádrž a jez na Tisé, Rybník na Tisé (koupaliště), Ptačí rybník, soustavu tůní u golfového hřiště a soustava tůní Libouchecké rybníčky. Na žádném z těchto vodních děl nebývají problémy.