Povodňový plán obce LibouchecPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Libouchec 211, 403 35 Libouchec
Tel.: 475 222 201
E-mail: obec@libouchec.cz
Velká Hradební 2336, 401 00 Ústí nad Labem
Tel.: 475 271 111
E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Simona Karpíšková
Tel.: 475 271 710
E-mail: simona.karpiskova@mag-ul.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Karel Jungbauer
Tel.: 475 271 742
E-mail: karel.jungbauer@mag-ul.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru
- Ing. Irena Jeřábková

Tel.: 475 657 959
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení
- RNDr. Tomáš Burian

Tel.: 475 657 160
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz

Vodní hospodářství:
 

Ing. Barbora Svěcená
Tel.: 475 657 125
E-mail: svecena.b@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra