Povodňový plán obce LibouchecSrážkoměry - Libouchec

Jílové

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice se nachází na střeše ZŠ (objekt č. p. 287) na ulici Školní. Stanice nabízí automatický přenos dat. Provozovatelem srážkoměru je město Jílové.

KS Libouchec

Srážkoměrná stanice se nachází u objektu č. p. 98. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Ohře, státní podnik.

Petrovice - Krásný Les (ČHMÚ)

Automatická srážkoměrná stanice se nachází u objektu č. p. 20 v nadmořské výšce 631 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ústí nad Labem.

Sněžník

Srážkoměrná stanice se nachází v osadě Zadní Ves severně od osady Sněžník mezi objekty č. p. 85 a 5. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ústí nad Labem. 

Tisá (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází nedaleko objektu č. p. 482 v nadmořské výšce 556 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ústí nad Labem.