Povodňový plán obce LibouchecDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Jiří Bolík 472 222 201
David Škultéty 472 222 201
Michal Michňo 775 977 800

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Michal Michňo 775 977 800
Jan Michňo -
Josef Pavlas -
Jaroslav Richter -

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Mobil

CAS – hasičské vozidlo,
DA – hasičské vozidlo,
Peugeot Expert – přepravní dodávka,
Motorová pila 2 ks,
Ponorné čerpadlo 1 ks,
Hladinové čerpadlo 1 ks,
Multifukční stroj AVANT,

Obec Libouchec

Michal Michňo

Tomáš Pilc

775 977 800

702 034 440

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Libouchec

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný) Ubyt. / strav. kap.
Sportovní hala Libouchec Libouchec 439 Lucie Nováková 475 222 354 100 / 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
Obchod U Rameše Libouchec 312 Josef Vondruška 731 560 287

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Mobil
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Masarykova 368, Ústí nad Labem 601 267 267, 840 111 111