Povodňový plán obce LibouchecSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Libouchec a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Přímý výkon správy toků:
Provoz Terezín závodu Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
Vedoucí úseku Ústí nad Labem, ZVP - Miroslav Koubek
Tel.: 416 707 845

E-mail: koubek@poh.cz

Přímý výkon správy toků:
Provoz Teplice závodu Chomutov, Novosedlická 758, 415 01 Teplice
Vedoucí úseku Teplice, ZVP - Ing. Vladimír Vopat
Tel.: 474 636 514

E-mail: vopat@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Libouchec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jílovský potok 10100327 1-14-02-0261-0-00, 1-14-02-0262-0-00, 1-14-02-0280-0-00
Klíšský potok 10100564 1-14-02-0262-0-00, 1-14-01-1030-0-00
Bílý potok (Skorotický) 10102527 1-14-01-1050-0-00, 1-14-01-1060-0-00
Tisá (Tiský potok) 10104572 1-14-02-0270-0-00
PBP Klíšského potoka od Knínic 10232216 1-14-01-1030-0-00
Chvojenský potok 10236864 1-14-02-0262-0-00
Liščí potok do Kamence 10227439 1-14-02-0280-0-00
LBP Červeného p. od Pláně 10225182 1-14-02-0290-0-00
Bezejmenný tok 10220340 1-14-02-0280-0-00
LBP Červeného p. od Liščího kopce 10222827 1-14-02-0290-0-00
Náhon Jílovského potoka 10222740 1-14-02-0262-0-00
Bezejmenný tok 10220366 1-14-02-0280-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Tel.: 956 956 111
E-mail: st956@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Michal Rousek
Tel.: 956 956 201, mob.: 725 257 418
E-mail: michal.rousek@lesycr.cz

Rajon 605 - příslušný správce VT na území obce:
Ing. Martin Šultys
Tel.: 956 956 405, mob.: 725 132 893
E-mail: martin.sultys@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Libouchec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Čermná (Červený p.) 10232165 1-14-02-0290-0-00
Potok od Tisé 10222615 1-14-02-0270-0-00
Černý potok 10222702 1-14-01-0940-0-00
LBP Jílovského potoka z Vlčího dolu 10220312 1-14-02-0262-0-00
Bezejmenný tok 10220452 1-14-01-0940-0-00
Skalní potok 10227396 1-14-02-0280-0-00
LBP Jílovského potoka v ř. km 1,2 10229706 1-14-02-0262-0-00
Potok od Tisé 10222615 1-14-02-0270-0-00
Skalní potok 10227396 1-14-02-0280-0-00
Bezejmenný tok 10227512 1-14-02-0280-0-00
Bezejmenný tok 10236960 1-14-02-0290-0-00
Bezejmenný tok 10220313 1-14-02-0262-0-00
Bezejmenný tok 10222814 1-14-02-0290-0-00
Bezejmenný tok 10232113 1-14-02-0280-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km, které nemají na území obce Libouchec stanového správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10232106 1-14-02-0280-0-00
Bezejmenný tok 10234580 1-14-01-1030-0-00
Bezejmenný tok 10236779 1-14-02-0262-0-00
Bezejmenný tok 10222765 1-14-01-1030-0-00
Bezejmenný tok 10229705 1-14-02-0270-0-00
Bezejmenný tok 10229701 1-14-02-0280-0-00
Bezejmenný tok 10227421 1-14-02-0280-0-00
Bezejmenný tok 10232128 1-14-02-0280-0-00