Povodňový plán městyse JinceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Jince a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik

Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Přímý výkon správy toků:
Závod Berounka
Denisovo Nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Tel.:
377 307 111
E-mail: pvl@pvl.cz

Provozní středisko PS6
Hněvkovského 290, 260 01 Beroun
Ing. Zdeněk Košlík - vedoucí provozního střediska
Tel.: 311 625 884, 724 279 561
E-mail: zdenek.koslik@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Jince, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název IDVT ČHP
Litavka 10100052 1-11-04-0130-0-00; 1-11-04-0151-0-00
Ohrazenický potok 10101492 1-11-04-0140-0-00
Červený potok 10100166 1-11-04-0260-1-00
bezejmenný tok 10263752 1-11-04-0260-1-00
bezejmenný tok 10258572 1-11-04-0151-0-00
bezejmenný tok 10256525 1-11-04-0151-0-00
bezejmenný tok 10249539 1-11-04-0151-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, Plzeň 326 00
Vedení - Ing. Tomáš Rau
Tel.: 956 955 111

E-mail: st955@lesycr.cz 


Příslušný správce VT na území městyse:
Václav Šťastný
Tel.: 725 129 610

E-mail: Vaclav.Stastny1@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán pouze jeden vodní tok, který je delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tento vodní tok včetně jeho přítoků.

Název IDVT ČHP
PBP Litavky bezejmenný ř.km 25,9 podél silnice Běřín-Běštín
10279141 1-11-04-0151-0-00
bezejmenný tok 10251761 1-11-04-0151-0-00 
bezejmenný tok 10256530 1-11-04-0151-0-00

 

  • Vodní toky v ostatní správě

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vojenské lesy a statky ČR,s.p. spravují tyto vodní toky včetně jejich přítoků.

Název IDVT ČHP
Karlovka 10272963 1-11-04-0130-0-00
Slonovec 10252572 1-11-04-0130-0-00 
bezejmenný tok 10279205 1-11-04-0140-0-00
bezejmenný tok 10255736 1-11-04-0140-0-00 
bezejmenný tok 10249768 1-11-04-0140-0-00
bezejmenný tok 10278931 1-11-04-0140-0-00
bezejmenný tok 10267235 1-11-04-0140-0-00
bezejmenný tok 10274538 1-11-04-0260-1-00
bezejmenný tok 10245654 1-11-04-0260-1-00