Povodňový plán městyse JinceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Jince

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Páteřním tokem území je vodní tok Litavka. Litavka vtéká na území katastru v ř.km 27,65 a opouští ho v ř.km 21,1. Část jejího toku tvoří hranice s katastrem obce Lochovice. Řeka Litavka (číslo hlavního pořadí 1-11-04) je tokem IV. řádu. Pramení v nadmořské výšce 765 m na východním svahu Malého Toku. Říčka Litavka ústí zprava do Berounky v Berouně v nadmořské výšce 218 m n. m. Délka toku je cca 54,6 km. Průměrný roční průtok v Litavce na stanici Čenkov je 0,86 m3.s-1, průměrný roční stav 25 cm.

Největším přítokem na území obce je levostranný Ohrazenický potok (jiný název Pstruhový p., číslo hlavního pořadí 1-11-04/014).

Profil ř.km Qa Q355d Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
Litavka- Čenkov 28,8 0,86 0,107 10,3 18,0 31,8 46,0 62,0 89,2 114

 Zdroj: data stanice Litavka - Čenkov

Základní údaje o významných vodních dílech na území městyse Jince

Přehled vodních děl na území obce naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
V městysu Jince se nachází několik drobných vodních nádrží kategorie IV. Největší z nich jsou Kopáčovský rybník (2,83 ha), Mlýnský rybník (1,96 ha) a Pecovák (Kněžský rybník) (1,77 ha). Mezi další vodní nádrže patři Nový rybník (0,99 ha), VD Jince-Velcí (0,90 ha), Kantorský rybník (0,47 ha), Hejdov (0,36 ha), Komora (0,26 ha), Pstruhový rybník (0,18 ha), koupaliště Jince (0,18 ha). Tato vodní díla nepředstavují významné riziko z hlediska ohrožení povodní.

Další informace o vodních nádržích viz kap. Odtokové poměry.

Vodní toky na a vodní plochy na území městyse Jince