Povodňový plán městyse JinceHladinoměry - Jince

C1 Jince, Hořovice (Litavka)

Profil umístěn na lávce pro pěší

Čenkov (Litavka)

Hlásný profil kat. A je ve správě ČHMÚ. Vodočetná lať a hladinoměrné čidlo jsou na levém břehu Litavky, u vjezdu do firmy Kostal Kontakt Systeme GmbH.

Jince - koupaliště

Hladinoměr je umístěn na mostku cesty vedoucí k hřišti a koupališti v obci Jince

Ohrazenice, U Jury (Ohrazenický potok)

Mostek pod Mlýnským rybníkem ve Velcích. SPA vyznačeno na konstrukci mostu.

Ohrazenice, V Luhu (Ohrazenický potok)

mostek u osady Na Luhu. SPA vyznačeno na konstrukci mostu.

Trhové Dušníky (Litavka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn v obci Trhové Dušníky, na mostě přes Litavku, cca 3 km od obce Bratkovice. Součástí hladinoměru je i vodočetná lať. Provozovatelem je obec Trhové Dušníky.