Povodňový plán městyse JincePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince
Tel.: 724 180 538
E-mail: podatelna@jince.cz
Tyršova 108, 261 19 Příbram 
Tel.: 318 402 211
Fax.: 318 631 014
E-mail: e-podatelna@pribram.eu

Odbor životního prostředí
U Nemocnice 19B, 261 19 Příbram

Vedoucí odboru - Ing. Petr Walenka
Tel.:
318 402 474
E-mail: 
petr.walenka@pribram.eu

Vodní hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Hana Mrkáčková 
Tel.:
 318 402 484

E-mail: hana.mrkackova@pribram.eu  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
Fax.: 
257 280 203
E-mail: podatelna@kr-s.cz
 
Odbor životního prostředí a zeměsělství
Vedoucí odboru - Ing. Jandurová Simona

Tel.:
257 280 803
E-mail: jandurova@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Dr. Ing. MPA Marcela Burešová

Tel.: 257 280 562
E-mail:
buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra