Povodňový plán městyse JincePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince
Tel.: 724 180 538
E-mail: podatelna@jince.cz
Tyršova 108, 261 19 Příbram
Tel: 
318 402 474
Fax: 318 631 014
E-mail: ozp@pribram.eu
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 950 870 444
Fax: 257280203, 950870150
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz; opis@sck.izscr.cz

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.