Povodňový plán městyse JincePOVODŇOVÝ PLÁN městyse Jince

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR955/017630/2023; ze dne 23. 06. 2023
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Č. j.: VLS-014540/2023/0100; ze dne 26. 06. 2023
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-45559/2023/320; ze dne 15. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUPB 85841/2023/OŽP/RuL; ze dne 17. 08. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 09. 2023
offline verze 14. 09. 2023
digitalizovaná verze 14. 09. 2023
databáze POVIS 14. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i