Povodňový plán obce MakovHladinoměry - Makov

Makov (Makovský potok)

Hlásný profil kategorie C ve formě hladinoměrného čidla v obci Makov se nachází na Makovském potoce u propustku pod mostkem nedaleko Hasičského domu. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je obec Makov.