Povodňový plán obce MakovSrážkoměry - Makov

Hrušová

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází v intravilánu obce Hrušová naproti č. p.  83.

Litomyšl Heliport

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu heliportu nad městem Litomyšl, na parcelním čísle 1320/1. Provozovatelem srážkoměru je město Litomyšl.

Lubná

Srážkoměrná stanice je umístěna na Skelné Huti poblíž Lubenské hájovny. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Nová Ves u Jarošova

Srážkoměrná stanice se nachází na severovýchodním okraji obce v těsné blízkosti zemědělského areálu. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik.

Nové Hrady

Srážkoměrná stanice se nachází v zámecké zahradě nedaleko Zeleného divadla. Stanice je provozována ČHMÚ Hradec Králové.