KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Makov (Makovský potok)
Tok: Makovský potok
Stanice: Makov (Makovský potok)
GPS: 49.85460°N, 16.19182°E
Obec: Makov
ORP: Litomyšl
Kraj: Pardubický
Hlásný profil kategorie C ve formě hladinoměrného čidla v obci Makov se nachází na Makovském potoce u propustku pod mostkem nedaleko Hasičského domu. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je obec Makov.
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-0320-0-00
Provozovatel stanice: Obec Makov
Příjemci varovných SMS zpráv:
Tomáš Vopařil předseda povodňové komise
Martin Kovář člen povodňové komise
Poznámka:
1. SPA nastává při zaplnění propustku cca do ½ kapacitního plnění, 2. SPA nastává při zaplnění propustku cca do 4/5 kapacitního plnění, 3. SPA nastává při začátku přelévání vody z propustku.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1 x denně
II.SPA 4 x denně
III.SPA 3 hodinové hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: profil neumožňuje přenos dat
export evidenčního listu: 22.04.2024 21:33
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.