Povodňový plán obce MakovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Makov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku: 
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozu: Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426
E-mail: musileks@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správce vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje na území obce Makov pouze jeden vodní tok.

Název vodního toku IDVT ČHP
Makovský potok 10172461 1-03-02-0320-0-00