Povodňový plán obce MakovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Ing. Tomáš Vopařil
Martin Kovář
Josef Abraham
Bc. Martin Kuta

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Ing. Tomáš Vopařil
Martin Kovář
Josef Abraham
Bc. Martin Kuta

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
JSDH obce Makov technika Bc. Martin Kuta
Obecní úřad Makov technika Ing. Tomáš Vopařil

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Makov

Místo Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sokolovna Kamil Vokas 50 50 
Škola Mgr. Lenka Chmelíková 50 -
V soukromí Ing. Tomáš Vopařil 5 -

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
Vodovody Litomyšl Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl