Povodňový plán obce MakovPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Makov 113, 570 01 Litomyšl
Tel.: 466 614 297, 775 034 568
E-mail: starosta@obecmakov.cz
Bří. Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Tel.: 461 653 333
E-mail: podatelna@litomysl.cz
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.