KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lubná (Lubenský potok)
Tok: Lubenský potok
Stanice: Lubná (Lubenský potok)
GPS: 49.77354°N, 16.22473°E
Obec: Lubná
ORP: Litomyšl
Kraj: Pardubický
Hlásný profil kat. C se nachází na propustku pod silničním mostem u Obecního úřadu - č. p. 327. Profil neumožňuje on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Lubná. Vyhlašování SPA: I. SPA - zaplnění propustku do 1/4 kapacitního naplnění, II. SPA - zaplnění propustku do 4/5 kapacitního naplnění, III. SPA - zaplnění propustku, akumulace vody před propustkem.
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-0230-0-00
Provozovatel stanice: Obec Lubná
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: profil neumožňuje přenos dat
export evidenčního listu: 25.05.2024 13:51
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.