Povodňový plán obce CitovHladinoměry - Citov

Blatec H1 (Morávka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Morávku (rameno Moravy) na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Citov (Morávka)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Citov je vodočetná lať, která se nachází na betonové mostní konstrukci v intravilánu obce Citov u  objektu koupaliště, naproti zámku.

Dluhonice (Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází v místní části Dluhonice u transformátorové stanice MEZ na pravém břehu Bečvy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Lipník nad Bečvou - ústí do Moravy. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Dub nad Moravou (Morava)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes řeku Moravu v části Bolelouc. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce a příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou Úřady městysů Dub nad Moravou a Brodek u Přerova a Obecní úřad Kokory. Městys dále varuje obce Věrovany, Citov a Císařov a město Tovačov, které jsou tokem ohrožovány. Dále městys informuje příslušné ORP (Olomouc). Provozovatelem hladinoměru je městys Dub nad Moravou.

Kokory (Olešnice)

Hlásný profil kat. B se nachází v obci Kokory u lávky pro pěší, pod kostelem na pravém břehu. Platnost SPA je stanovena pro úsek toku Penčice až ústí Olešnice do Moravy. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ostrava.

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A se nachází přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy, s. p. v městské části Nové Sady na levém břehu. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Litovel - soutok s Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.