Povodňový plán obce CitovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Citov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
VHP Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel.: +420 581 200 493, +420 581 277 512
Osoba pověřena vedením provozu - Veronika Mazánová, DiS.
Tel.: +420 581 200 491
E-mail: provozprerov@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Citov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Morávka (rameno Moravy) 10100424 4-10-03-1220-0-20 | 4-10-03-1301-0-00 | 4-10-03-1303-0-00 | 4-10-03-1340-0-00 0,000 - 18,533
Loučka 10284318 4-10-03-1330-0-30 0,000 - 11,77
Bezejmenný tok
10198675 4-10-03-1302-0-20 0,000 - 3,459
Odlehčovací rameno Morávky - Citov 10219507 4-10-03-1212-0-00  0,000 - 1,173

 

  • Vodní toky, u nichž se správcovství neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Na území obce Citov, se vyskytují i jiné vodní toky, u nichž se správcovství neurčuje a které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Císařovský potok 10191837 4-11-02-0722-0-00 0,000 - 7,05
Bezejmenný tok 10206953 4-11-02-0722-0-00 0,000 - 1,62