Povodňový plán obce CitovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Přerov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Citov.

Osoby na území obce Citov budou o uzavírce silnic a mostů varovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodni může dojít k zaplavení a uzavření všech silnic v obci. Objízdná trasa směrem na Věrovany povede přes Brodek u Přerova a Dub nad Moravou, objízdná trasa směrem na Císařov povede přes Brodek u Přerova a Rokytnici u Přerova, objízdná trasa směrem na Troubky povede přes Brodek u Přerova, Rokytnici a Přerov. 
Dopravní omezení na území obce Citov
Objízdné trasy na území obce Citov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.