Povodňový plán obce CitovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Citov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM0637166/2017-419/Ro; ze dne 08. 12. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Č. j.: MMPr/167401/2017/KRIZ/Hu; ze dne 03. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 08. 2020
offline verze 07. 08. 2020
digitalizovaná verze 07. 08. 2020
databáze POVIS 07. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i