Povodňový plán obce CitovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova
Tel.: +420 581 741 625
E-mail: podatelna@obeccitov.cz
Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2
Tel.: 581 268 111
E-mail: posta@prerov.eu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Vedoucí odboru - RNDr. Pavel Juliš
Tel.: 581 268 232, 602 788 236
E-mail: pavel.julis@prerov.eu

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Vedoucí oddělení - Ing. Ivana Hřibová 
Tel.: 581 268 534, 606 022 973
E-mail: ivana.hribova@prerov.eu
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc 
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru: 
Ing. Josef Veselský
Tel.:
 585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení: 
Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.: 
585 508 630,
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz