Povodňový plán obce CitovEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Nové Sady (Morava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Dluhonice (Bečva)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Kokory (Olešnice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Citov (Morávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Blatec H1 (Morávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dub nad Moravou (Morava)