Povodňový plán obce BrumoviceHladinoměry - Brumovice

Krnov (Opava)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava. Hladinoměr se nachází v centru Krnova na silničním mostě přes tok ve vedlejší ulici Opavská.

Lichnov (Čižina)

Vodoměrný hlásný profil kat. C ve správě obce Lichnov (ultrazvuková sonda pro měření stavů hladin a vodočetná lať) je umístěn na mostní konstrukci na dolním toku řeky Čižiny (most u č. p. 12, v blízkosti areálu firmy ZESPO Sosnová, s.r.o.).

Opava (Opava)

Hlásný profil kat. A se nachází v jihovýchodní části intravilánu statutárního města Opava naproti budovy závodu Povodí Odry, státní podnik na pravém břehu řeky Opavy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Krnov – Opava. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Pocheň - pod nádrží (Čižina)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik. Zděná stanice se nachází pod MVN Pocheň, na levém břehu VT Čižina, vybavena automatickým radiovým přenosem dat na VH dispečink Povodí Odry.