Povodňový plán obce BrumoviceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Brumovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Brumovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obec Brumovice spadá do působnosti Povodí Odry, státní podnik.

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je vodní tok Čižina. Ten proniká do území obce ze západu, kde teče souběžně s hranicí katastrálního území, protéká vodní nádrží Pocheň a následně se stáčí na jihovýchod, kde opouští území obce Brumovice a vlévá se jako pravostranný přítok do vodního toku Opava. Délka vodního toku činí 20,8 km s plochou povodí 102,5 km2.

Druhým významným tokem na území obce je Opava, která tvoří východní hranici katastru obce. Opava vtéká ze severu na území obce v ř. km 58,05 a území obce opouští jihovýchodním směrem v ř. km 52,45. Vodní tok Opava má délku 110,7 km, plochu povodí 2 089 km2. Řeka vzniká soutokem několika zdrojnic ve městě Vrbno pod Pradědem a ústí do řeky Odry v Ostravě.

Dále zájmovým územím protéká vodní tok Hořina, který tvoří jižní hranici katastru obce.

Vodní toky Čižina a Opava jsou ustanoveny ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významné vodní toky.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Opava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Krnov, Opava 70,12 3,89 24,9 69,8 97,0 180,0 225,0
Hlásný profil kat. A Opava, Opava 35,40 6,41 45,6 124,0 171,0 312,0 388,0

Vodní toky na území obce Brumovice

Základní údaje o vodních dílech na území obce Brumovice

Přehled vodních děl na území obce Brumovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Brumovice se nachází několik vodních nádrží, z nichž nejvýznamnější je vodní nádrž Pocheň kat. III dle TBD, která se nachází v severní části katastru obce s plochou cca 18 ha. Nádrž provozuje Povodí Odry, státní podnik.