Povodňový plán obce BrumovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Brumovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR941/091885/2021; ze dne 18. 05. 2021
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/08473/2021/922/45; ze dne 13. 05. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Opavy, Oddělení havarijního a krizového řízení
Č. j.: MMOP 64848/2021 / 3; ze dne 01. 06. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 07. 2021
offline verze 15. 07. 2021
digitalizovaná verze 15. 07. 2021
databáze POVIS 15. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i